Fausto Zonaro

1854 yılında Avusturya İmparatorluğu'nda bir kent olan Padova’da doğdu. Duvar ustası babasının yanında çalışarak işi öğrenen Zonaro, üç yıl boyunca Lendinara’da bir teknik okulda resim eğitimi aldı. Sonrasında eğitimini Accademia Cignaroli ve Roma Güzel Sanatlar Akademisinde tamamladı. İlk sergisini İtalya’da açtı. Daha sonra Paris’e giderek bir atölye kurdu ve 1889’da Paris Salonuna katıldı.

1891’de kariyerinde en önemli yıllarını geçireceği İstanbul’a geldi. Başlangıçta manzara ve şehir hayatı resimleri yaparak geçimini sağlayan Zonaro, yabancı elçilikler tarafından himaye edildi. İtalyan elçiliği mensuplarının eşlerine resim kursu verdi. Teşrifat Nazırı Münir Paşa'nın eşine de resim dersleri veren Zonaro sanat çevrelerinde iyice tanındı ve bu dönemde üç adet sergi açtı.

II. Abdülhamid tarafından da beğenilen sanatçı, saray ressamlığına getirildi. 1897’de Akaretlerde kendisine tahsis edilen binayı hem yaşam alanı hem atölye olarak kullandı. Zamanla bir sanat merkezi haline gelen bu yapıda Mihri Müşfik Hanım, Hoca Ali Rıza, Şehzade Abdülmecid gibi pek çok ünlü Türk ressamı eğitim aldı. 1901 ve 1902’de 57 eseriyle İstanbul Salonu Sergisine katıldı. Eşi Elisa Pante de haremdeki kadınları fotoğraflayarak sarayın “resmi portrecisi” unvanını aldı.

31 Mart Ayaklanması ile birlikte II. Abdülhamit tahttan indirildi. Kendisine bağlı kadroların tasfiye edilmesiyle birlikte Fausto Zonaro ülkeyi terk edip İtalya’ya yerleşmek zorunda kaldı. Artık ülkesinde de ünlü bir ressam olan Zonaro sergi açmaya burada devam etti. Bu yıllarda kaleme aldığı ama basılmayan “Abdülhamid'in Hükümdarlığında Yirmi Yıl/Fausto Zonaro'nun Hatıraları ve Eserleri” isimli kitabı 2008 yılında yayınlandı.

1929 yılında vefat etti.