Sanatçı Atölye Videoları

Beklan Kızılçay Atölye

Sanatçı, sürrealist kompozisyonlarında doğa, doğal yaşam, insan ve insan yaşamının dünyaya etkileri gibi temalar üzerine yoğunlaşmaktadır. Ayrı ayrı her tabloda dünya üzerindeki yaşama ve insanlığa yönelik net mesajlar içeren eserlerde renk oyunlarını izlemek mümkün olmaktadır.

Details ›

Gonca Kopuz Atölye

Heykelimsi resimler üreten sanatçı Gonca Kopuz, duygularını ve rüyalarını temel alan yaratım süreciyle çalışmalarını sürdürmektedir. Her eserinde yaşamından bir parçayla yola çıkarak ruhunda oluşturduğu imgeleri tablolarına yansıtmaktadır.

Details ›

Kadir Akyol Atölye

Sanatçı, varoluş yolculuğunda hayat ve sanatın iç içe geçmiş olduğu prensibiyle üretimini gerçekleştirmektedir. Akyol, tablolarıyla düşüncelerini ifade ederken her şeyi sorgulamakta ve bu sorgusunu ‘eski ile yeni’ veya ‘modern ile geleneksel’in bir bileşimi biçiminde sunmaktadır.

Details ›

Selahattin Yıldırım Atölye

Ürettiği eserleri birer araç olarak gören sanatçı, belirli bir duruşu temsil etmenin önemini hissettirmektedir. Kendini ifade etmekte en iyi yolun resim ve heykel olduğunu belirten Yıldırım, duyguların/ifadelerin derinine inmekten ve ardında saklı kalan anlamları ortaya çıkarmaya çalışmaktan kendini alamıyor.

Details ›
All